logo
logo
Stichting Bredase Aangepaste Sporten

Stichting Bredase Aangepaste Sporten

 

De letters B-A-S in Stichting BAS staan voor: Bredase Aangepaste Sporten.

De naam zegt het grotendeels al. Deze stichting promoot, stimuleert en verzorgt aangepaste sporten binnen de Baronie van Breda. Hierbij nemen socialisering en integratie van de doelgroep een belangrijke plaats in.

Wie is onze doelgroep? Voornamelijk mensen met een beperking, maar ook andere groepen die gebaat zijn met aangepast sporten zoals ouderen.

Dankzij de ondersteuning van ongeveer 90 vrijwilligers bieden wij aan circa 230 vaste deelnemers vrijetijdsbesteding. Dit gebeurt in de vorm van sportgroepen, projecten en evenementen. Daarnaast is Stichting BAS een Erkend Leerbedrijf. De stagiaires zijn onmisbaar voor het operationele gedeelte. Wederkerig verkrijgen zij binnen hun branche praktijkervaring. Binnen een warme, leerzame werkomgeving maken zij een stap richting professional.

 

Missie

Iedereen telt mee.

Dat klinkt logisch, vanzelfsprekend, en toch is dit in de praktijk onvoldoende het geval. Natuurlijk, we zeggen het allemaal wel, maar handel je er ook altijd naar?Stichting BAS ziet dat graag anders. Want ieder mens heeft het recht volwaardig deel uit te maken van de maatschappij. Los van achtergrond, leeftijd of beperking.

 

Visie

Sport is een effectief middel voor participatie en integratie. Anders waar nodig, normaal waar mogelijk. Doel: structureel wekelijks sportaanbod voor alle Baronie-bewoners met een beperking, ziekte of ander hulpbehoevend vraagpunt.

 

Strategie

Plan van aanpak:

·        Het promoten en stimuleren van sport voor mensen met een beperking.

·        Mensen met een beperking socialiseren door middel van sport.

·        Sporters / deelnemers zich bewust laten worden van voor hen onbekende kwaliteiten en mogelijkheden.

·        Het begeleiden en uitvoeren van projecten. Waaronder samenwerkingsprojecten met bestaande verenigingen, organisaties en bedrijven.

·        Bevordering van integratie van gehandicapte Bredanaars in bestaande sportverenigingen.

·        Het stimuleren van en voorlichten over een gezonde leefstijl.

·        Het persoonlijk begeleiden naar verenigingen en aanvragen van sporthulpmiddelen.

·        Het opzetten van nieuwe aangepaste sportmogelijkheden binnen de regio Breda. Ook voor ouderen.

·        Het ondersteunen en stimuleren van andere organisaties op het gebied van aangepaste sporten.

·        Voorlichting geven aan schoolkinderen over leven met een beperking.

 

·        Het opleiden van toekomstige professionals die zich bezig houden met aangepast sporten.